Disclaimer

Kwantum is bij het samenstellen van deze website zo zorgvuldig mogelijk met de inhoud omgegaan. Toch kan Kwantum de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie niet garanderen, evenals eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Daarom bieden we de informatie op deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Heb je suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website? Stuur ons dan een bericht. Ook als je meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag. Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de directie van Kwantum. Het auteursrecht op de website wordt door Kwantum uitdrukkelijk voorbehouden. Derden mogen onderdelen van de inhoud van deze website overnemen op voorwaarde dat zij de bron vermelden.